ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A termék visszaküldése esetén a teljes kifizetett összeget a Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. visszatéríti a Fogyasztónak minősülő Felhasználó részére az alábbi feltételekkel:

A sértetlen (külső sérelmi nyomoktól mentes, hiánytalan állapotú, eredeti kövekkel)   terméket, saját költségén visszaküldi a Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1038        Budapest, Zemplén Győző u. 2. IV. em. 37. szám alatti címére, vagy a 1027 Budapest,    Csalogány u. 3/b. szám alatti üzletébe személyesen behozza  az eredeti   számlával         együtt,  és a  Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a termék             ellenértékét     legfeljebb 14 napon belül köteles visszatéríteni.

A Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. az utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségét Felhasználónak kell viselnie, Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nem vállalja ennek a költségnek a viselését. Az elállás joga alól az egyedi termékek jelentik a kivételt, mivel a vételárat visszakövetelni olyan termék esetén nem lehetséges, amelyet kifejezetten a vevői  kérésre, egyedi igény alapján készítettek, rendeltek. (Az egyedi tervek, elképzelések alapján készült ékszerek.) Fatumékszer  Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó egyedi utasításai  vagy kifejezett kérése alapján szerezett be, ide értve az előleggel biztosított külföldről beszerzett termékeket.

Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését 14 napon belül megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén, írásban (fatumjewels@fatumjewels.hu), telefonon (+36 1 951 1193), vagy akár személyesen (1027 Budapest Csalogány u. 3/b. 3. számú üzlet) is. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag  a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztónak minősülő Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a 14 napos visszaküldési határidőt tartani, az terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az üzletében

(1027 Budapest Csalogány u. 3/b. 3. számú üzlet) leadni.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A visszatérítést a Fatumékszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft  mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.